Cały Ratusz Piłata widziany z boku

Ratusz Piłata.